Nedostatečně identifikovaní vlastníci v Horní Bříze

04.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2022 pomohl dohledat správné majitele u 50809 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejčastějším výsledkem šetření bylo zahájení dědického řízení (téměř 64 % případů). Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv. bezprizorní majetek přejde na stát. POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ.

Po kliknutí na obrázek níže rozklikněte seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pro Plzeň-sever (Horní Bříza) a přesvědčte se, zda není uveden někdo z vašich známých nebo příbuzných. Pro ulehčení uvádíme jména osob, které jsou uvedeny po vyhledání klíčového slova "Horní Bříza". Jde o František Kašpar, Marie Kašparová, Josef Kratochvíl, Václav Červenka, Marie Červenková, Josef Kraft, Václav Halaš, Rudolf Beneš, Antonín Kastl, Karel Lenk, Jan Wilhelm, Anna Kabátová, Josef Nágr - stav k 1. 12. 2023.