Kdo bude starostou Horní Břízy?

21.10.2018

Poslední dobou jsme o volbách mlčeli. Není to ale proto, že bychom Vám chtěli něco tajit. Neměli jsme Vás o čem informovat. O povolebním uspořádání bude jasno až při ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza. Protože se však po našem městě šíří mnoho "zaručených" informací a množí se otázky, rozhodli jsme se, že Vám alespoň nastíníme situaci.

Díky Vám jsme ve volbách získali 7 mandátů z 21. Pro prosazení našeho programu však potřebujeme nadpoloviční většinu. Musíme tedy najít koaličního partnera, přičemž ideově máme nejblíže k SNK Město lidem. V nejbližší době proto plánujeme se zástupci tohoto sdružení probrat naše představy s cílem dosáhnout oboustranně přijatelné dohody. Dříve jsme se do vyjednávání nemohli pustit z důvodu zdravotní indispozice lídra SNK Město lidem. Je nám jasné, že budeme muset s Městem lidem najít společnou řeč a přistoupit ke kompromisům, zároveň si ale uvědomujeme velkou zodpovědnost vůči Vám - našim voličům.

Máme proto vytyčené mantinely:
1) Dohoda musí respektovat volební výsledek našich sdružení (co se poměru hlasů týče)
2) Současný starosta nemůže setrvat ve vedení města

Slibovali jsme Vám změnu a proto je pro nás nepřijatelné, aby lídr SNK Hornobřízští občané jakožto představitel "starých pořádků", s nimiž jste ve volbách vyjádřili nesouhlas, zastával nadále post starosty nebo místostarosty. Neznamená to však, že nechceme s jeho sdružením spolupracovat. Právě naopak. V komisích a výborech musí dostat prostor odborníci a aktivní lidé napříč všemi sdruženími přesně tak, jak jsme slibovali před volbami. Není prostor na žádné žabomyší války - je před námi pořádný kus práce, abychom společně změnili Horní Břízu k lepšímu.

Kdo bude starostou?
(uvedeni vždy 3 kandidáti s nejvyšším počtem preferenčních hlasů)

SNK Kultura v Horní Bříze
Mgr. Petr Koza (659)
Ladislav Čech (614)Bc. Luboš Marek, DiS. (560)

SNK Hornobřízští občané
Ing. Vojtěch Šedivec (584)Mgr. Viktor Vanžura (554)
Stanislav Kapr (548)

SNK Město lidem
David Kapr (482)
Bc. Zdeněk Procházka (456)
Mgr. Alena Šůmová (439)

Pozn.: Jednotlivá sdružení mohou na post starosty navrhnout jakéhokoli svého zastupitele bez ohledu na počet preferenčních hlasů.

Oficiálně bude starosta zvolen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se koná 5.11.2018 od 17:00 v tělocvičně místní sokolovny (Třída 1. máje 133, Horní Bříza)