Horní Bříza snižuje k 25. 9. počet místostarostů

25.09.2019

Vedení města Horní Bříza změnilo na zasedání zastupitelstva 25. 9. 2019 počet místostarostů. Odstoupili p. Ladislav Čech a Bc. Zdeněk Procházka, kteří byli následně zvoleni členy rady města.

V úvodu zasedání oznámil p. starosta David Kapr, že po vzájemné domluvě již není třeba, aby město Horní Bříza zastupovali 3 místostarostové - radnice je po listopadové změně vedení již stabilizována, on sám je zdravý, proto po vzájemné domluvě podali místostarostové p. Čech a Bc. Procházka rezignaci na svojí funkci. Tímto krokem také přišli o pozici v radě města, proto bylo nutné, aby jim zastupitelé dali důvěru k výkonu těchto funkcí. Starosta jim poděkoval za vykonanou práci a za zastupování po dobu jeho léčby.

Vedení města od dnešního zastupitelstva vypadá takto:
p. David Kapr - starosta města
Mgr. Petr Koza - místostarosta města; svěřené oblasti: kultura, sport a cestovního ruch
p. Ladislav Čech - radní města; svěřené oblasti: odpadové hospodářství a životní prostředí
Bc. Zdeněk Procházka - radní města; svěřené oblasti: bezpečnost a veřejný pořádek
p. Jan Seko - radní města
Mgr. Alena Šůmová - radní města
pí. Renata Walterová - radní města

Finanční úspora:
p. Ladislav Čech - dříve 24.900 Kč hrubého, nyní 5.500 Kč hrubého
Bc. Zdeněk Procházka - dříve 16.900 Kč hrubého, nyní 5.500 Kč hrubého