Historie hornobřízského základního školství - 8. část

17.01.2021

"V roce 1945 začala nová etapa rozvoje československého školství. Snahou tehdejších politiků bylo pokračovat v duchu předválečného demokratického období. Po katastrofální situaci, způsobené nacistickou okupací, se nejúčinnější cestou pomoci našemu školství jevila jeho reforma." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza v 8. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 8. část nazvanou "První školní léta po válce aneb proměny školy do roku 1953 "