Historie hornobřízského základního školství - 7. část

10.01.2021

"A jaký byl všední život školáka za protektorátu? Na konci roku 1939 se v protektorátu začal uplatňovat přídělový systém nákupu potravin, oblečení, obuvi ... na lístky. Byly nepřenosné na jiné osoby a při jejich ztrátě neexistovala žádná náhrada." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza v 7. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 7. část nazvanou "Život školáků za války a překotné události ve škole na jejím konci"