Historie hornobřízského základního školství - 5. část

20.12.2020

"Otevření nové budovy připadlo do období končící konjunktury největšího místního zaměstnavatele Západočeských továren kaolinových a šamotových a. s., která mimo jiné přinesla i zvýšený podíl zaměstnaných žen." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza v 5. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 5. část nazvanou "Předválečné období Masarykovy školy aneb škola nabrala svěží a správný vítr"