Historie hornobřízského základního školství - 4. část

13.12.2020

"Podaná žádost hornobřízské místní školní rady v roce 1927 o zřízení měšťanské školy byla nejprve zemskou školní radou pro neutěšený stav zemských financí zamítnuta.19. března 1928 se místní školní rada usnáší pro stavbu nové školy na školní zahradě..." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza ve 4. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 4. část nazvanou "Toužíme mít moderní měšťanku aneb problémy s výběrem projektu i zhotovitele díla"