Historie hornobřízského základního školství - 20. část

11.04.2021

"Školní rok 2007/2008 přinesl do organizace vzdělávací práce školy četné změny. Dohodou mezi Plzeňským krajem a Městem Horní Bříza převzala naše škola od 1. září 2007 činnost Základní školy praktické v Krašovicích." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, ve 20. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 20. část nazvanou "Z nedávné minulosti k současnosti."