Historie hornobřízského základního školství - 2. část

30.11.2020

"V 1. polovině 19. století se Horní Bříza, vlastně Hořejší Březí, jak se tehdy jmenovala, stává obcí se samostatnou správou (1848). Nadále však zůstává nevýznamnou čistě zemědělskou obcí o 30 staveních s pouhými 260 obyvateli, vždyť sousední Ledce byly v té době dvakrát větší. Navíc v neděli 21. května 1865 o poledni lehla polovina obce, a to dřívější Březí, popelem." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza v 2. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 2. část nazvanou "Máme svoji školu aneb finta na pochozí komisi"