Historie hornobřízského základního školství - 19. část

04.04.2021

"Na otázku, ve kterém roce měla škola nejvíce žáků, tříd a učitelů ve své historii, by se nám dostalo odpovědi, že to bylo ve školním roce 2000/2001." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, v 19. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 19. část nazvanou "Škola po roce 2000: kvalitní materiální a prostorové zázemí, moderní vybavení, rekordní počet žáků v historii a poté jejich dynamický úbytek."