Historie hornobřízského základního školství - 17. část

21.03.2021

"Školním rokem 1990/1991 překročili učitelé a žáci hornobřízské školy přes pomyslný práh jejího stoletého trvání. Za dveřmi už na ně netrpělivě čekala čerstvá budoucnost a příští minulost školního vzdělávání v našem městě." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, v 17. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 17. část nazvanou "Úvodní polistopadová léta aneb výchova a vzdělávání v novém politickém i školním prostředí"