Historie hornobřízského základního školství - 14. část

28.02.2021

"S koncem školního roku 1973/1974 odchází do důchodu ředitel školy František Vlasák, který v této funkci působil nepřetržitě od roku 1948. Od nového školního roku byla do funkce ředitelky školy jmenována Alena Kepková." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, ve 14. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 14. část nazvanou "Naše škola a život hornobřízských dětí v době nejdelší povinné školní docházky v historii školství na našem území"