Historie hornobřízského základního školství - 13. část

21.02.2021

"Celkové politické uvolnění šedesátých let, které následně vyvrcholilo v roce 1968 tzv. Pražským jarem a obrodným procesem ve straně a společnosti, vytvořilo podmínky k modernizaci československého školství." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, ve 13. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 13. část nazvanou "Škola v době tzv. normalizačního procesu ve straně a společnosti "