Historie hornobřízského základního školství - 11. část

07.02.2021

"V předchozích kapitolách jsme nahlédli do života několika předchozích generací hornobřízských dětí. Uvědomili jsme si, jak jejich život, i život jejich rodičů, formovaly vlivy politické a ideologické, spolu s technickými, sociálními a kulturními podmínkami té doby, v které vyrůstaly." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, v 11. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 11. část nazvanou "Školní léta 1960 - 1968 aneb co také ovlivňovalo žáky ve škole i mimo školu"