Historie hornobřízského základního školství - 10. část

31.01.2021

"Na poválečné ročníky se hledělo jako na generaci vyrostlou již plně v nových společenských podmínkách, kterou je nutné ve školách vychovávat podle sovětských vzorů, a která již měla podle "chruščovovských" vizí naplno zažít i nástup komunismu." Takto pokračuje Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza, v 10. části článku k historii hornobřízského základního školství.

Po kliknutí na obrázek si přečtěte 10. část nazvanou "Školní léta 1960 - 1968: Poslání školy při výchově a vzdělávání všestranně rozvinutého a vzdělaného člověka"