FS Úsměv převzal ocenění Plzeňského kraje

10.01.2019

V rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje převzal 13. prosince 2018 Folklórní soubor Úsměv z rukou hejtmana Josefa Bernarda certifikát krajského nositele nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje.

Vloni v srpnu na návrh Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech schválila Rada Plzeňského kraje zápis FS Úsměv Horní Bříza do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.
K projevům tradiční lidové kultury, za něž byl soubor spolu s dalšími oceněn, patří dudy a dudácká muzika.

Hlavním propagátorem a šiřitelem této dudácké tradice v Horní Bříze je po celou dobu trvání souboru jeho umělecký vedoucí a zakladatel Zdeněk Bláha. Ten také současně kromě Úsměvu hraje i v Konrádyho dudácké muzice spolu s dalšími nositeli dudácké tradice Antonínem Konrádym a Václavem Švíkem.

Převzetí ocenění má pro soubor Úsměv velký význam, protože právě v loňském roce oslavil 60. výročí založení v roce 1958. Je to pro nás velká čest a zároveň závazek do budoucna uchovávat regionální folklór a předávat bohaté kulturní tradice.

Markéta Jílková, FS Úsměv
(zdroj: web města Horní Bříza, sekce Kronika - aktuality kronikáře)