Fotoreportáž: Strašidelný lampionový průvod, 31. 10. 2022

16.12.2022

Po loňském úspěšném ročníku strašidelného lampionového průvodu se kulturní a sportovní komise města rozhodla letos akci zopakovat v podobném duchu. Cesta nebyla absolvována hromadně se všemi účastníky naráz, ale individuálně po skupinkách, které se vydávaly na dobrodružnou cestu mezi pátou a půl sedmou hodinou (podle předchozí rezervace). Pro děti byla připravena strašidelná stezka s tematickými stanovišti, kde děti získávaly za projevenou odvahu sladkou odměnu. Cesta lemovaná pochodněmi a svíčkami je vedla přes panelovou cestu kolem břízek "U Husa" k cípu lesa a dále polní cestou ke skautské klubovně, kde byl nachystán táborák. Velké poděkování patří Lucii Řičicové, která vymyslela stanoviště a pomáhala na startu, Pionýrské skupině Horní Bříza, díky níž mohla být jednotlivá stanoviště realizována, a skautskému oddílu za poskytnutí zázemí pro táborák. Děkujeme také všem účastníkům za velký zájem (letos se akce zúčastnilo rekordních téměř 160 dětí) a za krásné lampióny a kostýmy, které atmosféru celé akce parádně doplnily a podtrhly. Už nyní se těšíme na příští rok!

Foto: Lucie Sacherová