Fotoreportáž: Šedesátka s Úsměvem, 10.11.2018

07.12.2018

Motto:
Kde jsou vidět Úsměváci, tam se humor nevytrácí.

Věřte, že to není vtip. S Úsměvem je lidem líp.

V kalendáři je sobota 10. listopadu 2018.

Klub v Horní Bříze se plní návštěvníky. Je krátce po páté hodině odpolední. Zaplněný sál utichá... Rozevírá se opona... Oslava začíná...

"Přátelé, Úsměvu je šedesát let!"

"Dovedli si zakladatelé Zdeněk Bláha a Jaryk Lang představit, že se soubor dožije takového věku?"

Těmito slovy otevřeli Jaroslav Pokorný s Vlastimilem Bursou premiéru pořadu Šedesátka s Úsměvem.

"Vítáme mezi námi také zakládající tanečníky manžele Langovi, Šikovi, Fenclovi, Šmídovi a dále pak Honzu Vlasáka a Vaška Bártu ..."

Sotva dozněla slova úvodních písní Václava Dolejše My sme chlapci z Horní Břízy a tanečnic při rozverném tanci Kajda:

"Pijte všichni na mý zdraví... až já pudu z našich vrátek, veselou mi zpívejte."

"Ztratila sem kajdu, kajdu, kajdu, kde ji smutná najdu, najdu, najdu...",

objevují se na tvářích jak účinkujících, tak diváků rozzářené úsměvy, aby nezmizely po celou dobu premiérového představení.

V režii Markéty Jílkové se začal odvíjet bohatý, pestrý a přitom dynamický program, ve kterém nebylo opomenuto nic z nejzdařilejších hudebních či tanečních čísel Úsměvu z právě uplynulé šedesátky: sólové Štandrle pro klarinet, Máječku, máječku zelený, Dudlaj, dudlaj, Hornobřízská loutková polka, Pekařská mazurka, Tydluška, Hráběcí štandrle nebo Slepice a kokrháč...

Představeny byly i taneční novinky Tanec se židlemi a Bláznivé polčajzny. Skloubení "nové mízy" se "starou gardou" souboru nabídly dětský blok Úsměváčku a bývalá sestava kapely s M. Novákem, L. Forbelskou, H. Metelkovou, V. Marešem a F. Bláhou. Ta uvedla spolu se současnou kapelou Úsměv několik písniček patřících k zlatému fondu rozhlasového pořadu Z. Bláhy Hrají a zpívají Plzeňáci.

O tom, že zájem o poslech písniček Úsměvu trvá, přesvědčil diváky v druhé části pořadu Karel Vágner, když na jevišti předal do rukou vedoucích souboru Zlatou desku Multisonicu za počet prodaných zvukových nosičů.

A že Úsměv, šedesátiletý jubilant, nepomýšlí na odpočinek a skutečně nezahálí, ba právě naopak, to potvrdil moderátory uvedený výběr některých jeho letošních aktivit:

Soubor byl navržen a zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, vydal dvě nová CD - V. Dolejše a Vánoce s Úsměvem. Vyšla kniha Zdeněk Bláha "Můj život s lidovou muzikou". Úsměv tančil před 10.000 diváky v Prodané nevěstě Open Air na plzeňském náměstí. Ve Staré vsi u kapličky proběhlo znovu po pěti letech Setkání západočeských lidových muzik a uskutečnil se písničkový pořad a křest CD k životnímu jubileu Václava Dolejše.. Nutno zmínit také velmi úspěšný pořad "Úsměv i v šedesáti s úsměvem", který soubor uvedl na letošních Chodských slavnostech.

Zpěvem Domažlických dud L. Turníkové a V. Dolejše za doprovodu dudáka M. Jílka, tanečně zpracovanou písní Šly panenky silnicí a Kominickou skákanou začal pořad zvolna gradovat ke svému závěru.

Je tu finále... Tvoří ho, jak jinak, a navíc podle "hlasování" diváků, dvě nejúspěšnější čísla v historii souboru Hráběcí štandrle a Slepice a kokrháč.

Přichází potlesk... Obecenstvo vstává. Ovace ve stoje neberou konce... Vždyť Úsměv to s úsměvem umí i v šedesáti.

Na scénu vstupují místostarostové města P. Koza a L. Čech s květinami a Poděkováním za úspěšnou činnost a vzornou reprezentaci Horní Břízy a také gratuluje ředitel Českého rozhlasu v Plzni Z. Levý.

Stojící K. Vágner v první řadě hlediště se otáčí k divákům, zdvihá ruce k dirigování... Sálem se rozeznívá sborový gratulační hymnus:

"Aby nám to vždycky, aby nám to vždycky, aby nám to vždycky dobře šlo..."

Pořad k jubileu souboru "Šedesátka s Úsměvem" končí... Diváci odcházejí.

A já se za ně, Úsměve, už teď těším, až tě znovu uvidíme a uslyšíme hrát, zpívat a tančit, jak jinak než s úsměvem.

Fotografie Pavla Kareze zde

Ladislav Čása, kronikář města
listopad 2018
foto ke článku: E. Hajšmanová (po kliknutí na foto níže)