Fotoreportáž: pan Zdeněk Bláha oslavil devadesátku

10.02.2020

27. prosince 1929 se narodil hornobřízský rodák Zdeněk Bláha, čestný občan Horní Břízy, folklorista, dudák, hudební redaktor, skladatel...

Folklórní soubor Úsměv, jehož je zakladatelem a uměleckým vedoucím, připravil k jeho devadesátým narozeninám slavnostní pořad "Zdeněk Bláha 90". Přijměte, prosím, pokus o reportáž z toho, jak oslava probíhala.

Klub Horní Bříza. Sobotní podvečer 25. ledna 2020.

Kdo nemá lístek, má smůlu. Zájem být na vlastní oči u toho, až bude jubilant slavit, byl obrovský. Je vyprodáno.

Na hodinkách je něco po šesté. V sále nastává přítmí... z reproduktorů si cestu k uším návštěvníků nachází hlas Markéty Jílkové:

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vítejte v hornobřízském Klubu, kde jsme se dnes sešli k oslavě významného jubilea jednoho člověka, který ale ovlivnil životy mnoha lidí, pana Zdeňka Bláhy. Vloni v prosinci oslavil neuvěřitelných 90 let.

Když vyslovíme jméno Zdeněk Bláha, kdo se nám může vybavit?

Tak především je otcem Zdeňka Bláhy mladšího a dcery Štěpánky, je dědečkem čtyř vnoučat a dvou pravnoučat. Ale je také otcem a zakladatelem Folklórního souboru Úsměv a spoluzakladatelem Konrádyho dudácké muziky.

Mnozí z vás si ho vybaví jako kolegu, spolupracovníka, redaktora a folkloristu v ČRo Plzeň i s jeho nezapomenutelnými pořady "Hrají a zpívají Plzeňáci", kterými po čtyřicet let tolik pomáhal oživit a propagovat západočeský folklór a lidové písně.

Některé z nás prvně napadne výborný muzikant, který se v mládí učil hrát na housle, violoncello, kytaru a dlouhá léta hrál s Úsměvem i Konrádyho dudáckou muzikou na kontrabas. Nejvíce se ale zapsal do paměti jako výborný hráč a učitel ve hře na dudy, ve které zvítězil na evropském mistrovství dudáků ve Francii a dvakrát v Bratislavě.

Významnou část svého života věnoval především sběru lidových písní a zápisů lidových tanců ze severního Plzeňska, Plaska, Dolnobělska a Kralovicka, také Chodska, Postřekovska a Pošumaví. Z těchto svých zkušeností a zápisů čerpal jako upravovatel a skladatel lidových písní a tanců pro Folklórní soubor Úsměv, Konrádyho dudáckou muziku a také Plzeňský lidový soubor v ČRo v Plzni, který po odchodu Zdeňka Lukáše a Jaroslava Krčka také dirigoval.

Jeho muzika má a bude mít před ostatními autory vždy něco navíc, má neopakovatelný styl. Je to v rytmu? V tónině? Ve složitosti skladby či písně? Vůbec ne. Je to v lidskosti, přirozenosti a v jednoduchosti zapsat do muziky lidské pocity, smutek i radost. Jeho tvorba vychází z prožitků a kořenů, kde vyrůstal a postupně zapisoval do své paměti. Jeho muzika je také inspirací a studnicí pro mnohé mladší autory folklórních kapel a souborů.

Zdeněk Bláha byl a stále je také výborným řečníkem a spisovatelem příběhů a povídek. Je skvělým vypravěčem a mistrem slova, umí přesně vystihnout podstatu věci. I obyčejný člověk snadno pochopí jeho psaní a povídání.

Pro nás všechny je ale Zdeněk především kamarádem a přítelem. Vždycky jsme k němu mohli přijít na radu, nikdy nás neodmítl. Věděl kde ubrat, kde přidat. Pro mnohé z nás byl tím, který stál u našeho zrodu - probudil v nás výborného tanečníka, zpěváka, moderátora, skladatele nebo výborného muzikanta. Vždy byl tmelitelem kolektivu a ten, za kterým lidi opravdu šli.

Ve svém pokročilém věku je také Zdeněk pokrokovým člověkem, který nové nápady neodmítá, ale přijímá je za své jako novou věc.

Je čestným občanem Horní Břízy, která na něj musí být právem hrdá, patří mezi nejvýznamnější osobnosti města Plzně a byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Obdržel Cenu ministra kultury ČR za celoživotní práci ve folklóru a byl uveden do Síně slávy v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Je autorem, scénáristou a režisérem desítek pořadů na Chodských slavnostech v Domažlicích, Strakonického dudáckého festivalu a pořadů s Folklórním souborem Úsměv a Konrádyho dudáckou muzikou.

Snad mi, přátelé, prominete, pokud jsem ve výčtu všech Zdeňkových předností a významných počinů pro dnešní i budoucí generace na něco přeci zapomněla.

My, souboráci, si ale nejvíce vážíme toho, že jsme mohli být, Zdeňku, s tebou u toho, žes nám mnohým dal šanci, že jsme stále tvými přáteli a že jsi tu dodnes s námi, i když to s námi nemáš vždycky jednoduché. Jsi pro nás tím největším celoživotním vzorem. A za to všechno ti patří velký dík!

Rozevírá se opona. Reflektory ozářily jeviště...

Dámy a pánové, pan Zdeněk Bláha.

Pořad věnovaný jubilantovi a křtu knihy "Bejvávalo v Horní Bříze" v režii M. Jílkové začíná.

Na diváky čeká program střídající hudební a taneční vystoupení Úsměváků s průvodním slovem V. Bursy a J. Pokorného a gratulacemi přizvaných hostů.

Vinšování zahájila rodina. Zdeňkovi zahráli a zazpívali jeho potomci. Tři dudáci, syn Zdeněk, vnuci Z. Bláha a P. Němejc spolu se zpěvačkou, vnučkou B. Bláhovou.

Po nich na jeviště přišli blahopřát z Českého rozhlasu v Plzni, ředitel Z. Levý a hudební režisér A. Bulka, které vystřídala "rozparáděná sestava" první úsměvácké kapely s písničkami Andulko z Koterova a Když má milá putovala.

Na společné začátky folklórní činnosti a zážitky z mnohaleté spolupráce a dlouhodobého přátelství zavzpomínali při blahopřání bratři Jaroslav a Josef Krčkové.

Křest knihy "Bejvávalo v Horní Bříze", kterou Zdeněk napsal a jeho kamarád Jaryk Lang ilustroval, si pak oba vychutnali za přítomnosti náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje, p. Krejsové.

Knihy sestavené ze Zdeňkových povídek, z jeho laskavého vyprávění o tom, jak plynul každodenní život zdejších obyčejných a prostých lidí v době nedávno minulé. Kniha byla vydána z podnětu souboru Úsměv právě k příležitosti 90. narozenin Zdeňka Bláhy. Role kmotrů se rádi a humorně chopili oba moderátoři, ti ji vyprovodili do světa a popřáli jí šťastné cesty ke čtenářům.

S dalším vinšem přišli na řadu Antonín Konrády se svou dudáckou muzikou a Václavem Švíkem.

Nahrané blahopřání zaslal jubilantovi blízký přítel, herec a recitátor Alfréd Strejček.

Připraveným překvapením pro oslavence byla přítomnost a vystoupení předního moravského folkloristy, vedoucího souboru Hradišťan, Zdeňkova přítele, Jury Pavlici.

Mezi gratulanty nechyběl pravidelný účastník premiérových pořadů Úsměvu v Horní Bříze Karel Vágner, majitel hudebního nakladatelství Multisonic. Písničkou, kterou vybral a zazpíval, nám i jubilantovi připomněl jeho sportovní mládí na fotbalovém hřišti.

Závěrečná blahopřání přisoudila režie pořadu starostovi Horní Břízy panu Davidu Kaprovi a zástupcům Ministerstva kultury ČR.

Starosta města mimo jiné poděkoval panu Bláhovi za celoživotní přínos kulturnímu životu města a zejména za reprezentaci Horní Břízy nejen u nás doma, ale i ve světě a paní PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury mu předala medaili a diplom ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.

Pořad gradoval k závěru, pro který Vašek Bárta připravil vtipnou textovou úpravu "úsměváckého hitu Dudlaj, dudlaj"- "Sedmipádový dudlaj pro Zdeňka". Ke zpěvu refrénu písně se spontánně přidal celý sál.

Oficiální gratulační maratón věnovaný devadesátce Zdeňka Bláhy končí. Bylo to tak příjemné, že se návštěvníkům pořadu pomalu domů ani nechce...

Pod jevištěm, na které pořadatelé přinášejí pro Zdeňkovu autogramiádu knihy stůl a židli, se začíná tvořit špalír gratulantů. Nikdo z nich si nehodlá nechat ujít příležitost osobně poblahopřát, prohodit pár slov a přátelsky potřást rukou. Neformální oslava s nejbližšími přáteli bude totiž ještě pokračovat...

Pane Bláho, za návštěvníky, za hornobřezáky, za všechny, kdo vás tolik uznávají a mají rádi, i za sebe tisknu pomyslně také ruku a přeji do dalších let: "aby vám to vždycky dobře šlo."

Ladislav Čása, kronikář města
foto k reportáži: E. Hajšmanová, R. Haramule
autor loga pořadu: Jaroslav Lang
leden 2020

Více fotografií zobrazíte po kliknutí na foto níže
Převzato z webových stránek města Horní Bříza