Den válečných veteránů v Horní Bříze, 11.11.2018

03.12.2018

V neděli 11. listopadu 2018 se naše město zapojilo do celosvětové vzpomínkové akce Dne válečných veteránů.

Pietní akt se uskutečnil u památníku padlých obou světových válek Na Návsi. Vzpomínkový věnec k památníku donesli a čestnou stráž u něho drželi uniformovaní hasiči z místního SDH. Po odeznění státní hymny byl věnec k památníku položen hasiči a místostarosty města.

Z pověření vedení města pak přednesl k shromážděným účastníkům pietního aktu kronikář města tento slavnostní projev:

Je 11. listopad 2018.

Za malou chvíli - v 11 hodin uplyne rovných sto let od chvíle, kdy ke stolu jídelního vozu vlaku, stojícího na mýtině poblíž francouzského města Compiegne, zasedli generálové znepřátelených stran, aby podepsali příměří ve válce, v které nikdo nevyhrál ani neprohrál.

Ukončili tak válku, která si vyžádala 17 miliónů zabitých vojáků a civilistů a jejíž výsledky přemalovaly mapu Evropy. Byl konec Velké války. Svět se radoval...

Tehdy ale ještě nikdo netušil, že zanedlouho dostane tato ukončená válka, bohužel, jiné smutné označení - 1. světová. Svět netušil, že za jednadvacet let vstoupí do další války. Do té druhé, v mnoha ohledech ještě mohutnější, krutější a strašnější...

11. listopad byl celosvětově vyhlášen Dnem válečných veteránů. Navázal na Den vzpomínek, slavený poprvé v Anglii u příležitosti 1. výročí ukončení Velké války v roce 1919. V roce 2004 se k této tradici připojila i Česká republika.

Připomeňme si proto dnes československé a české válečné veterány.

Z 20.000 československých vojáků bojujících v zahraničí během 2. světové války jich dnes žije kolem 400 a v novodobé historii čítá česká armáda na 14 tisíc veteránů.

V tento den jsme se zde sešli ale také proto, abychom v roce 100. výročí ukončení 1. světové války vzpomenuli všech obětí válečných konfliktů bez ohledu na válčící strany a abychom si připomněli také všechny české oběti bez ohledu na to, v které válce a jaké uniformě bojovali.

Vzpomeňme na tomto místě zejména těch vojáků, kteří před sto lety narukovali bojovat, jak se zpívá v písni - za císaře pána a jeho rodinu... na ruskou, francouzskou nebo italskou frontu.

Vzdejme teď čest minutou ticha také našim hornobřízským vojákům. Těm, kteří proti své vůli životy dali a kteří se do své rodné vsi ve vlasti, která po 300 letech od Bílé hory znovu nabyla svobody, už nikdy nevrátili. Jejich jména jsou tu vytesána před námi...

Symboly Dne veteránů jsou květy vlčích máků, které rostly na hrobech pohřbených vojáků a báseň Na polích flanderských od kanadského podplukovníka a chirurga Johna McCrae.

Ten na bojištích v Belgii ošetřil v průběhu 1. světové války se svými kolegy na pět tisíc zraněných. Báseň složil otřesen smrtí svého přítele, kterému už nemohl pomoci. Napsal ji jen tak pro sebe na list papíru, který pak zahodil. Kolemjdoucí důstojník ji ale zvedl a odeslal do Anglie, kde byla v r. 1915 otištěna. Sám McCrae podlehl na frontě zápalu plic v poslední rok války.

John McCrae, Na polích flanderských
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem - a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

Ladislav Čása
kronikář města Horní Bříza
listopad 2018
foto: Pavel Karez

CELOU FOTOGALERII ZOBRAZÍTE PO KLIKNUTÍ NA NÍŽE UVEDENOU FOTOGRAFII