Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva, 5. 11. 2018

07.11.2018
David Kapr, starosta města Horní Bříza
David Kapr, starosta města Horní Bříza

Zde zveřejňujeme shrnutí k volbě starosty, místostarostů, členů rady, předsedů a členů výborů vč. odpovědí na nejčastější otázky. Starostou města Horní Bříza se stal pan David Kapr. Blahopřejeme. 

Starosta: David Kapr
Místostarosta: Ladislav Čech
- určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
- svěřené oblasti: vztahy s veřejností, infrastruktura, životní prostředí
Místostarosta: Mgr. Petr Koza
- svěřené oblasti: kultura, sport a cestovní ruch
Místostarosta: Bc. Zdeněk Procházka
- svěřené oblasti: bezpečnost a veřejný pořádek

Rada města: David Kapr, Ladislav Čech, Mgr. Petr Koza, Bc. Zdeněk Procházka,
Jan Seko, Mgr. Alena Šůmová, Renata Walterová

Finanční výbor:
předseda: Mgr. Tereza Mildorfová
členi: JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc., Valérie Kvašová, Ing. Jaroslav Peroutka, Renata Walterová

Kontrolní výbor:
předseda: Bc. Luboš Marek, DiS.
členi: PhDr. Lukáš Molcar, Ing. Radka Sieberová (další 2 členi budou doplněni)

Proč 3 místostarostové?
Každé uskupení jde do voleb s určitým programem, který chce pro občany realizovat. Jelikož se za poslední volební období (kdy byl ve funkci jen jeden neuvolněný místostarosta) v Horní Bříze realizovalo minimum projektů a některé části našeho města stály na okraji zájmu, chtěli jsme tento stav změnit. Naše vize se velké části občanů líbila, a proto se nám dostalo podpory, které si vážíme. Cítíme velkou zodpovědnost dostát svým slibům a lidi nezklamat. Program se ale nesplní sám, je potřeba pracovitých lidí, kteří na jeho realizaci budou podílet. Původně jsme zvažovali zvolit jednoho uvolněného místostarostu - tedy člověka, který bude mít každodenní práci pro město jako svůj hlavní pracovní poměr. Nakonec jsme se však rozhodli jeho agendu rozdělit mezi 3 neuvolněné místostarosty. Vidíme v tom přínos, protože každý místostarosta bude mít na starost tu část agendy, která je mu nejbližší a nejvíce ji rozumí. Navíc, jak se říká, víc hlav víc ví a o chodu města bude mít přehled více lidí, kteří se mohou v případě potřeby navzájem zastoupit.

Není to drahé?
Je pravdou, že dosavadní model jednoho neuvolněného místostarosty je levnější, ale z našeho pohledu nedostatečný (viz výše). Když však porovnáme finanční náročnost 3 neuvolněných místostarostů s platem jednoho uvolněného (53 524 Kč dle nařízení vlády od 1. 1. 2019), vychází obě varianty srovnatelně. Chtěli bychom se ohradit vůči kritice SNK Hornobřízští občané, která na nás působí pokrytecky. Toto sdružení si totiž v předminulém volebním období zvolilo jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného místostarostu, což v přepočtu na dnešní ceny vychází dráž než náš současný návrh.

Proč nemají opoziční zastupitelé žádnou "funkci"?
Původně byla nabídnuta pozice neuvolněného místostarosty i radního SNK Hornobřízští občané (prostřednictvím SNK Město lidem) a stejně tak celý kontrolní výbor, protože chceme spolupracovat se všemi. Nabídka byla podmíněna požadavkem, že místostarostu ani radního nebude vykonávat Ing. Šedivec. SNK Hornobřízští občané se ovšem postavilo do pozice, že pokud nebude Ing. Šedivec zvolen starostou nebo místostarostou, nebude se nikdo z členů jeho sdružení podílet na fungování města. Proto na ustavujícím zasedání odmítli i pozice předsedy a členů kontrolního výboru, který dle zvyklostí obsazuje právě opozice.