Anketa: Kolik má Horní Bříza aktuálně obyvatel

07.04.2021

Víte že máme instagram, kde jsme spustili novinku - Ankety? Přihlaste se k odběru na této sociální síti - po kliknutí na obrázek níže - a zúčastněte se anket také (budou průběžně zveřejňovány).

První anketou, která byla spuštěna v neděli 28. března 2021 (na 24 hodin) obsahovala tento dotaz a možné odpovědi:

Víte, kolik má Horní Bříza aktuálně obyvatel?
a/ 4102 b/ 4213 c/ 4401

Postupný nárůst obyvatel od roku 1869:
Počet obyvatel se pochopitelně průběžně mění, dohledali jsme, že v roce 1869 měla Horní Bříza 328 obyvatel v roce 1921 to bylo 1327 obyvatel, v roce 1961 se uvádí 2087 obyvatel.

Následoval ohromný nárůst: 
3122 obyvatel měla Horní Bříza v roce 1980, v roce 1991 pak 4007 obyvatel a v novém tisíciletí dosahovala až 4500 obyvatel - rok 2001 statistika Českého statistického úřadu udává počet 4487. 

Následně docházelo k poklesu:
V roce 2011 jsme se dostali pod hranici 4400 obyvatel (přesně 4387), po dalších pěti letech to bylo již jen 4273 obyvatel a v roce 2020 nás bylo v Horní Bříze už jen 4166. K 1. lednu roku 2021 měla Horní Bříza 4111 obyvatel a v současné době již jen 4102 - tj. správná odpověď v anketě.

Vyhodnocení ankety - Víte, kolik má Horní Bříza aktuálně obyvatel? 
Trvání 24 hodin od 28. 3. 2021 v čase od 18:03
Počet zúčastněných: 61
a/ 4102 - správná odpověď - 5x - tj. 8,2% správných odpovědí
b/ 4213 - špatná odpověď - 28x
c/ 4401 - špatná odpověď - 28x