15. Bc. Jessica Kuttová

Radní a zastupitelka města Horní Bříza, radaktorka Hornobřízského zpravodaje, členka kulturní a sportovní komise města a jako zdravotní sestřička a novopečená maminka se moc ráda věnuje dobročinnosti a pořádáním akcí pro děti i dospělé

Jsem společensky založeným člověkem, ráda se pohybuji mezi lidmi a zároveň ráda spojuji lidi se stejnými zájmy. Důkazem toho může být charitativní sbírka pro Nadační fond Šance onkoláčkům, do které se zapojilo mnoho z Vás a dokázali jsme tím společně něco velkého a úžasného. Jsem šťastná, že Horní Bříza už není zanedbávané město jako tomu bylo dříve. V tomto volebním období jsme obnovili a uskutečnili, i přes pandemii, mnoho nových kulturních a společenských akcí, které přispěly k celkovému společenskému vyžití. Jsem ráda součástí vedení našeho města, které udělalo velký krok ke spojení našich občanů v jeden celek, včetně dříve opomíjené továrny. Horní Bříza je město, ve kterém žijeme a jsem přesvědčená, že v případě znovuzvolení Kultury v Horní Bříze zde budeme žít ještě lépe.