18. Mgr. Ivana Široká

Učitelka matematiky a technických předmětů ráda pomůže zabezpečit technické vybavení k zveřejňování videozáznamů ze zasedání, aby občané měli přehled o všech činnostech jejich zástupců na městě.

Paní Ivanu Širokou jistě znáte jako učitelku z místní Masarykovy základní školy. Ve svém volném čase se věnuje ametérskému natáčení videí, stejně tak ve škole vede kroužek TV Report, kde společně s žáky točí různé reportáže o dění ve škole. Věnuje se také historii a genealogii (tvorba rodokmenu).