16. Halina Vetenglová

Ředitelka dobrovolné farní charity, zastupitelka města Horní Bříza a dobrovolnice v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, která pomáhá lidem s různými problémy (pohybové, finanční), navštěvuje pečovatelské domovy a domovy dětí.

Na první pohled jistě poznáte, že jde o velmi milou paní, kterou naplňuje pomáhat druhým. 

V Horní Bříze i okolních obcích navštěvuji domovy dětí i důchodců, pomáhám i jednotlivcům s omezeným pohybem nebo s finančními problémy. Jsem členkou Sboru pro občanské záležitosti a zastupitelkou města Horní Bříza. Ucházím se o hlasy občanů pro dobrou věc - základem a zájmem každého zastupitele by mělo být jen jedno - vzájemná spokojenost občanů, což zabezpečí jen schopní, poctiví a milí lidé.