Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva, 5. 11. 2018

7. 11. 2018

Starosta: David Kapr
Místostarosta: Ladislav Čech
 - určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
 - svěřené oblasti: vztahy s veřejností, infrastruktura, životní prostředí

Místostarosta: Mgr. Petr Koza
 - svěřené oblasti: kultura, sport a cestovní ruch
Místostarosta: Bc. Zdeněk Procházka
 - svěřené oblasti: bezpečnost a veřejný pořádek

Rada města: David Kapr, Ladislav Čech, Mgr. Petr Koza, Bc. Zdeněk Procházka,
Jan Seko, Mgr. Alena Šůmová, Renata Walterová

Finanční výbor:
předseda: Mgr. Tereza Mildorfová
členi: JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc., Valérie Kvašová, Ing. Jaroslav Peroutka, Renata Walterová

Kontrolní výbor:
předseda: Bc. Luboš Marek, DiS.
členi: PhDr. Lukáš Molcar, Ing. Radka Sieberová (další 2 členi budou doplněni)

starosta David Kapr
starosta David Kapr

Proč 3 místostarostové?
Každé uskupení jde do voleb s určitým programem, který chce pro občany realizovat. Jelikož se za poslední volební období (kdy byl ve funkci jen jeden neuvolněný místostarosta) v Horní Bříze realizovalo minimum projektů a některé části našeho města stály na okraji zájmu, chtěli jsme tento stav změnit. Naše vize se velké části občanů líbila, a proto se nám dostalo podpory, které si vážíme. Cítíme velkou zodpovědnost dostát svým slibům a lidi nezklamat. Program se ale nesplní sám, je potřeba pracovitých lidí, kteří na jeho realizaci budou podílet. Původně jsme zvažovali zvolit jednoho uvolněného místostarostu - tedy člověka, který bude mít každodenní práci pro město jako svůj hlavní pracovní poměr. Nakonec jsme se však rozhodli jeho agendu rozdělit mezi 3 neuvolněné místostarosty. Vidíme v tom přínos, protože každý místostarosta bude mít na starost tu část agendy, která je mu nejbližší a nejvíce ji rozumí. Navíc, jak se říká, víc hlav víc ví a o chodu města bude mít přehled více lidí, kteří se mohou v případě potřeby navzájem zastoupit.

Není to drahé?
Je pravdou, že dosavadní model jednoho neuvolněného místostarosty je levnější, ale z našeho pohledu nedostatečný (viz výše). Když však porovnáme finanční náročnost 3 neuvolněných místostarostů s platem jednoho uvolněného (53 524 Kč dle nařízení vlády od 1. 1. 2019), vychází obě varianty srovnatelně. Chtěli bychom se ohradit vůči kritice SNK Hornobřízští občané, která na nás působí pokrytecky. Toto sdružení si totiž v předminulém volebním období zvolilo jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného místostarostu, což v přepočtu na dnešní ceny vychází dráž než náš současný návrh.

Proč nemají opoziční zastupitelé žádnou "funkci"?
Původně byla nabídnuta pozice neuvolněného místostarosty i radního SNK Hornobřízští občané (prostřednictvím SNK Město lidem) a stejně tak celý kontrolní výbor, protože chceme spolupracovat se všemi. Nabídka byla podmíněna požadavkem, že místostarostu ani radního nebude vykonávat Ing. Šedivec. SNK Hornobřízští občané se ovšem postavilo do pozice, že pokud nebude Ing. Šedivec zvolen starostou nebo místostarostou, nebude se nikdo z členů jeho sdružení podílet na fungování města. Proto na ustavujícím zasedání odmítli i pozice předsedy a členů kontrolního výboru, který dle zvyklostí obsazuje právě opozice.

Aktuality po volbách

21. 10. 2018

Poslední dobou jsme o volbách mlčeli. Není to ale proto, že bychom Vám chtěli něco tajit. Neměli jsme Vás o čem informovat. O povolebním uspořádání bude jasno až při ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza. Protože se však po našem městě šíří mnoho "zaručených" informací a množí se otázky, rozhodli jsme se, že Vám alespoň nastíníme situaci.

Díky Vám jsme ve volbách získali 7 mandátů z 21. Pro prosazení našeho programu však potřebujeme nadpoloviční většinu. Musíme tedy najít koaličního partnera, přičemž ideově máme nejblíže k SNK Město lidem. V nejbližší době proto plánujeme se zástupci tohoto sdružení probrat naše představy s cílem dosáhnout oboustranně přijatelné dohody. Dříve jsme se do vyjednávání nemohli pustit z důvodu zdravotní indispozice lídra SNK Město lidem. Je nám jasné, že budeme muset s Městem lidem najít společnou řeč a přistoupit ke kompromisům, zároveň si ale uvědomujeme velkou zodpovědnost vůči Vám - našim voličům. 

Máme proto vytyčené mantinely:
1) Dohoda musí respektovat volební výsledek našich sdružení (co se poměru hlasů týče)
2) Současný starosta nemůže setrvat ve vedení města

Slibovali jsme Vám změnu a proto je pro nás nepřijatelné, aby lídr SNK Hornobřízští občané jakožto představitel "starých pořádků", s nimiž jste ve volbách vyjádřili nesouhlas, zastával nadále post starosty nebo místostarosty. Neznamená to však, že nechceme s jeho sdružením spolupracovat. Právě naopak. V komisích a výborech musí dostat prostor odborníci a aktivní lidé napříč všemi sdruženími přesně tak, jak jsme slibovali před volbami. Není prostor na žádné žabomyší války - je před námi pořádný kus práce, abychom společně změnili Horní Břízu k lepšímu.

Kdo bude starostou?
(uvedeni vždy 3
 kandidáti s nejvyšším počtem preferenčních hlasů)

SNK Kultura v Horní Bříze
Mgr. Petr Koza (659)
Ladislav Čech (614)
Bc. Luboš Marek, DiS. (560)

SNK Hornobřízští občané
Ing. Vojtěch Šedivec (584)
Mgr. Viktor Vanžura (554)
Stanislav Kapr (548) 

SNK Město lidem
David Kapr (482)
Bc. Zdeněk Procházka (456)
Mgr. Alena Šůmová (439) 

Pozn.: Jednotlivá sdružení mohou na post starosty navrhnout jakéhokoli svého zastupitele bez ohledu na počet preferenčních hlasů.

Oficiálně bude starosta zvolen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se koná 5.11.2018 od 17:00 v tělocvičně místní sokolovny (Tř. 1.máje 133, Horní Bříza)